top of page

אנו מאמינים שכל עשייה אדריכלית איכותית נועדה לשרות וקידום החברה האנושית. תוצאתה, בעלת נוכחות מרחבית הנוגעת ברגשות המתבונן בה, ואף יותר, באלו החיים בתוכה ומשתמשים בה בחיי היום יום. היא מקיימת יחסי הפרייה הדדית עם צרכי המשתמש ועם הסביבה הטבעית - מקום, אור, אויר, אדמה.

אדריכלות איכותית היא על זמנית, מתמזגת בשינויי הזמן וצרכי המשתמשים בה, מבלי לגרוע מאיכויותיה הגלויים והסמויים.

אדר' קורין שורץ, B.Arch ,טכניון 1987

 

מ-2008       בעלים משותפים חברת "שורץ+ אדריכלים בע"מ"

1993-2008   משרד אדריכלים "קורין שורץ אדריכלים"   

1992           ניהול מח' פרוייקטים מיוחדים - אגף מבני ציבור, עיריית ח"א-יפו  

1987-1991    קצינת בינוי במסגרת עתודה אקדמית ,מח' בינוי זרוע האויר , צה"ל

1986           התמחות, מח' תכנון העיר - בניה ציבורית-עיריית מינכן, גרמניה

1982-1987    B.Arch אדריכלות, בהצטיינות, הטכניון, חיפה

1982           השתתפות במשלחת הסברה בארה"ב מטעם משרד החוץ

1980           מילגת אמנים צעירים מטעם קרן תרבות אמריקה-ישראל

אדר' אלי שורץ, B.Arch, טכניון 1985

מ-2008       בעלים משותפים חברת "שורץ+ אדריכלים בע"מ"

2002-2007   אדריכל ומנהל פרוייקטים עצמאי

2001           אדריכל משרד החוץ, ירושלים

2000           אדריכל ומנהל פרוייקטים, תעשיה אווירית לישראל

1997           בוגר המכללה לפיקוד ומטה, צה"ל

1987-1999    אדריכל וראש צוות פרוייקטים, מרכז בינוי, צה"ל

1985           אדריכל מתמחה, .Gomez-Costa Arch, ברצלונה, ספרד

1984-1987    התמחות במשרד ב. ברוך-י. סולומון אדריכלים, חיפה

1985           B.Arch אדריכלות ותכנון ערים, בהצטיינות, הטכניון, חיפה

2010 - present

© 2015 SHVARTZ+architects & townplanners   2 tzufit str. SAVYON 5652302  ISRAEL, tel: +972-3-6410090 fax: +972-3-6410091

  • facebook-square
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

2010 - present

bottom of page